Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

okladka sierpien 2019


logo bielawa

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku w partnerstwie z Instytutem Ekonomii Środowiska
i Transportu w Legnicy zapraszają Państwa do podjęcia w roku akademickim 2020/2021  studiów podyplomowych realizowanych w Bielawie na kierunkach:

  • Informatyka w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych (zostań informatykiem w rok!!!)
  • Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (ROL) - studia nadające kwalifikacje rolnicze
  • Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego
  • Studia kwalifikacyjne - Przygotowanie pedagogiczne (studia trzysemestralne nadające uprawnienia nauczycielskie)
  • Studia kwalifikacyjne – Zarządzanie oświatą (studia dla przyszłej kierowniczej kadry oświatowej)

Oferowane kierunki studiów są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez lokalny rynek pracy. Będą one realizowane przez nauczycieli reprezentujących wiele ośrodków akademickich z całej Polski, a także praktyków legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym.

OFERTA EDUKACYJNA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BIELAWIE 
 Czas trwania 2 semestry (od października 2020 do czerwca 2021)
13 zjazdów sobotnio-niedzielnych
(10 zjazdów w siedzibie Uczelni w Bielawie oraz 3 zjazdy w systemie online) 
 Opłaty Opłaty 3250,00 zł + 100,00 zł wpisowego (płatne w 10 ratach po 325,00 zł) 
Informatyka w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych Studia praktyczne nadające umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w administracji publicznej, a także przedsiębiorstwach – niezalenie od ich profilu działalności. Absolwenci kierunku oprócz kompleksowych umiejętności dotyczących obsługi pakietów biurowych będą posiadali kompetencje z obszaru obsługi programów klasy ERP (Enterprise Resource Planning), elektronicznego obiegu dokumentów, grafiki inżynierskiej, komputerowych systemów wspomagania decyzji, a także systemów ekspertowych w zarządzaniu.
Studia przygotują ich absolwentów do administrowania sieciami komputerowymi w przedsiębiorstwie czy instytucji - uwzględniając przy tym - ochronę zasobów informacyjnych i infrastrukturalnych tej jednostki, a także znaczenie internetu, jako globalnego rynku elektronicznego. 
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia nadające uprawnienia niezbędne do pełnienia zadań służby BHP w rozumieniu kodeksowym dla wymagań pożądanych na stanowisku Specjalisty BHP i Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie/instytucji.
Absolwenci studiów będą wyposażeni w wiedzę z obszaru prawa pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, psychologii pracy, a także zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, oceny ryzyka zawodowego, ergonomii pracy, wypadkoznawstwa.
W procesie dydaktycznym istotny nacisk kładziony jest na zagadnienia praktyczne wyjaśniane na podstawie studiów przypadku; absolwenci posługują się narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Mogą oni podjąć prace w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie BHP. Wartością dodaną studiów jest fakt, iż absolwenci nabywają uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP, a ponadto kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (ROL) - studia nadające kwalifikacje rolnicze Studia nadające kwalifikacje rolnicze umożliwiające prowadzenie gospodarstwa rolnego, obrót ziemią rolniczą oraz pozyskiwanie środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego w obszarze produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także działów specjalnych. Istotny nacisk w procesie dydaktycznym położony zostanie na nowoczesne technologie upraw, rozpoznawanie i zwalczanie chwastów i szkodników upraw (agrofagów), a także doradztwo rolnicze w procesie pozyskiwania środków pieniężnach w ramach PROW i innych programów dedykowanych rolnictwu i obszarom wiejskim. Studia przygotują absolwentów także do pracy w instytucjach sektora rolnictwa i agrobiznesu (ARiMR, ODR, KRUS, KOWR i inne).
Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego Studia dające wiedze, kompetencje i umiejętności niezbędne w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a także transportu i spedycji oraz obrotu towarowego. Zostaną zapoznani z metodami optymalizacji procesów magazynowych i transportowych (rozliczanie czasu pracy kierowców), a także najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze branży TSL (kody kreskowe, technologia RFID). Istotna część zajęć oparta będzie o symulacje procesów i systemów logistycznych; proces dydaktyczny wsparty zostanie studiami przypadków.
Studia kwalifikacyjne - Przygotowanie pedagogiczne Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne przyszłym nauczycielom przedmiotów ogólnokształcących, a także nauczycielom przedmiotów zawodowych oraz językowych. Absolwenci studiów będą wyposażeni
w podstawy wiedzy z obszaru psychologii, pedagogiki, dydaktyki, a także kształtowanie umiejętności metodycznych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się także z organizacją kształcenia, opieki
i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, realizują zajęcia z dydaktyki i emisji głosu. Zajęcia prowadzone przez dyrektorów szkół (byłych i obecnych), a także nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz pedagogów i psychologów szkolnych.
Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia dające wiedze, kompetencje, umiejętności oraz kwalifikacje wymagane przepisami prawa do zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach oświaty różnego szczebla, a także przygotowujące absolwentów do pracy w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Łączą one ze sobą wiedzę z obszaru prawa oświatowego, prawa pracy, zarządzania finansami w jednostkach oświatowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi i szeroko rozumiane umiejętności menadżerskie; w tym w obszarze budowania marki szkoły. Istotny nacisk w procesie kształcenia kładziony jest na kształcenie umiejętności tworzenia dokumentów wewnątrzszkolnych (zarządzeń, decyzji administracyjnych), a także arkusza organizacyjnego i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. Zajęcia prowadzone są przez byłych i obecnych dyrektorów szkół, psychologów, a także przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących szkoły i inne placówki oświatowe (starostwa). Nauczą się tworzenia dokumentów (zarządzania, decyzje administracyjne), związanych z prawem wewnątrzszkolnym

Studia realizowane będą w budynku Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie (58-260) przy ulicy Polnej 2.

Proces dydaktyczny będzie realizowany w oparciu o 13 zjazdów dydaktycznych, spośród, których 10 odbędzie się w formie kontaktowej tj. zajęcia w soboty i niedziele w siedzibie uczelni w Bielawie. Trzy zjazdy odbędą się w systemie online poprzez system ZOOM. Studenci będą mieć bezpośredni kontakt z wykładowcą, który będzie prowadził wykład/ćwiczenia oraz dyskutował ze studentami, którzy będą go widzie i słyszeć (pełna interakcja).
W ramach każdego kierunku studiów odbędą się wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw i instytucji zgodnych z programem i kierunkiem studiów. Studenci będą przygotowali pod kierunkiem promotorów prace dyplomowe związane z kierunkiem studiów, miejscem zatrudnienia oraz regionem Dolnego Śląska. W procesie dydaktycznym nacisk kładziony będzie na kształcenie praktyczne.

REKRUTACJA NA STUDIA

Rekrutacja na studia podyplomowe realizowane w Bielawie odbywa się dwuetapowo:

Etap I. Rejestracja online (13 lipca 2020 – 30 września 2020)
Link do rejestracji:  REKRUTACJA ONLINE

Etap II. Fizyczne składanie dokumentów w siedzibie uczelni w Bielawie przy ul. Polnej 2
Rekrutacja fizyczna obsługiwana będzie przez sekretariat studiów podyplomowych w od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00 - konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie przybycia drogą mailową sekretariat@instytutckz.edu.pl (prosimy o informacje z dwudniowym wyprzedzeniem)

Dyżury władz Instytutu Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy, a także przedstawicieli Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku realizowane będą w sekretariacie studiów podyplomowych przy ul. Polnej 2 w terminach: 1.08.2020, 22.08.2020, 12.09.2020, 26.09.2020 w godzinach 10.00-13.00. Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty wymagane do złożenia w sekretariacie studiów podyplomowych podczas drugiego etapu rekrutacji:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz)
  • Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
  • Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (100,00 zł)
  • Dwa zdjęcia w formacie w formacie 4,5 x 6,5 cm

Opłaty wpisowej oraz opłaty czesnego należy dokonywać na konto:
Instytut Ekonomii środowiska i Transportu w Legnicy, Pl. Słowiański 1/411, 59-200 Legnica
Nr konta: 90 1140 2004 0000 3602 8012 9696

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOTYCZACE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W BIELAWIE
udzielane są telefonicznie przez Dyrektora Instytutu Ekonomii środowiska i Transportu w Legnicy Pawła Andrzejczyka
telefon: + 48 608 889 466, email: sekretariat@instytutckz.edu.pl
Adres do korespondencji:
Sekretariat Studiów Podyplomowych WSSE w Gdańsku – IESIT w Legnicy
(budynek Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie)
ul. Polna 2, 58-260 Bielawa