Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »

EAD

ead05 16

Informacje ogólne o kompetencjach absolwentów nowych specjalności w WSSE


Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
(studia II stopnia, 3 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra)


Informacje ogólne o kompetencjach absolwenta

Głównym celem studiów jest zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego wychowania społecznego i obywatelskiego oraz wybranych problemów związanych z zarządzaniem współczesnym państwem. W sposób szczególny odnoszą się one do problematyki funkcjonowania organów i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Nabyte kompetencje odnosić się też będą do zagadnień związanych z współczesnym wychowaniem patriotycznym i problematyką funkcjonowania społeczeństw w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy organizacyjnej i pedagogicznej w placówkach oświatowych, kulturalnych, itp. oraz w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się różnymi problemami życia społecznego. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych będzie mógł również wykonywać zawód nauczyciela ogólnokształcących przedmiotów humanistycznych związanych z edukacją społeczną i obywatelską w różnych typach szkół i placówek.

 

Zarządzanie procesami produkcji
(studia inżynierskie, 7 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera)


Informacje ogólne o kompetencjach absolwenta

    Studia inżynierskie w zakresie zarządzania procesami produkcji, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu nauk technicznych, a w tym, m.in. dotyczących opracowywania koncepcji procesów wytwórczych, wyposażą absolwenta w ogólną wiedzę z zakresu ekonomiki produkcji, zarządzania, marketingu i przepisów prawnych. Przygotowany on też zostanie do merytorycznej współpracy w wielokierunkowym zespole specjalistów (inżynierów projektowania procesowego, specjalistów zarządzania i marketingu oraz specjalistów ochrony środowiska), dla podejmowania uzasadnionych technicznie i ekonomicznie decyzji dotyczących wyboru procesu produkcyjnego na poziomie małej i średniej przedsiębiorczości oraz projektowania procesów produkcyjnych. Absolwent tej specjalności potrafił będzie również proponować oraz optymalizować nowe rozwiązania produkcyjne, organizacyjne i poprawiające bezpieczeństwo pracy.
    Absolwent studiów inżynierskich w zakresie zarządzania procesami produkcji będzie szczególnie dobrze przygotowany do pracy kierowniczej i twórczej prowadzonej w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości różnych gałęzi przemysłu wytwórczego, a w szczególności spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Są one odpowiedzią na społeczne oczekiwania związane z obejmowaniem stanowisk kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach przez osoby posiadające kompetencje, zarówno z zakresu nauk technicznych, jak i zarządzania.

Nowa publikacja naszego Profesora

zycie Z Wprowadzenia …
(…) W rozdziale pierwszym pracy koncentruję się na historii rozwoju wiedzy
o życiu, od starożytności do współczesności. Problematykę  życia rozwijano bowiem
w ramach kontekstu historycznego. Nie był to proces ciągły, ale sukcesywny. Drugi rozdział to refleksja nad przyrodą, życie jest przecież elementem przyrody. Nie wystarczy wiedzieć, jakie cechy charakteryzują poszczególne indywidua, populacje, gatunki, tworzące wspólnotę wraz z środowiskiem. Inwentarz właściwości typowych kształtuje kryteria przynależności do populacji, gatunku, biosfery. Stąd poszukiwanie głębokich wyjaśnień właściwości w ten sposób klasyfikowanych wspólnot. Należy pytać, na jakim poziomie sytuuje się jedność
i różnorodność form żywych. Nie ma prawdopodobnie języka na świecie, w którym nie istniało słowo „życie”. Pojęcie „życie” jest elementarne, dane w bezpośrednim doświadczeniu. Bez większych trudności możemy odróżnić to, co jest życiem, od tego, co nim nie jest. Jednak dyskusja nad jego treścią i zakresem trwa od starożytności. Obejmuje ona kilka aspektów, w tym semantyczny i pragmatyczny, o czym traktuje rozdział trzeci. Od początku procesu poznawania świata życia człowiek stawiał pytanie: „Co to jest życie?” Różnie próbował je zdefiniować. Definicja życia ma wiele zadań, nie tylko jest zabiegiem metodologicznym, jest też użyteczna w sensie praktycznym, w komunikacji międzyosobowej – rozdział czwarty w tej pracy. Dyskusja nad przejawami życia często koncentruje się na jego zaistnieniu (rozdział piąty). Dla wielu badaczy nie wystarcza poszukiwanie zaistnienia życia w specjalnej postaci materii, w związkach chemicznych o określonych właściwościach,
w strukturach morfologicznych. Uważają, że należy ukazać zaistnienie wyższego od chemii poziomu organizacji. Szósty rozdział pracy ukazuje aktualny stan badań nad poznaniem życia. Nurtuje nas pytanie : „Na jakim poziomie(mikro czy makro) należy poszukiwać podstaw życia?” Poszukuje się na poziomie makromolekularnym, a nawet atomowym, liczne argumenty nakazuję nam jednak poszukiwać podstaw życia na poziomie makroskopowym. (…)

PFRON

 pfron

Treść pisma

Powołanie naszego Profesora...

fb jm