Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »RODO

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, zgodnie z art. 15 RODO informuje:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (zwana dalej WSSE).
  • Przetwarzamy pozyskane od Ciebie dane osobowe na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz świadczenia usług oświatowych.
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte z złożonej przez Ciebie w toku procesu rekrutacyjnego dokumentacji. W szczególności przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne: PESEL (a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL- serię i nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
- dane kontaktowe: adresowe w tym do korespondencji drogą elektroniczną oraz nr telefonu.

  • Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom w rozumieniu RODO:

- podmiotom świadczącym usługę hostingową strony internetowej WSSE;
- podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez WSSE w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych;
- podmiotom, którym WSSE udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz WSSE na podstawie zawieranych umów.

  • Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację- w przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję, a także (w przypadku zgody na marketing) w celu promocji i reklamy produktów i usług WSSE.
  • Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z WSSE, pod nr: 585005206 lub mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Nowa publikacja naszego Profesora

zycie Z Wprowadzenia …
(…) W rozdziale pierwszym pracy koncentruję się na historii rozwoju wiedzy
o życiu, od starożytności do współczesności. Problematykę  życia rozwijano bowiem
w ramach kontekstu historycznego. Nie był to proces ciągły, ale sukcesywny. Drugi rozdział to refleksja nad przyrodą, życie jest przecież elementem przyrody. Nie wystarczy wiedzieć, jakie cechy charakteryzują poszczególne indywidua, populacje, gatunki, tworzące wspólnotę wraz z środowiskiem. Inwentarz właściwości typowych kształtuje kryteria przynależności do populacji, gatunku, biosfery. Stąd poszukiwanie głębokich wyjaśnień właściwości w ten sposób klasyfikowanych wspólnot. Należy pytać, na jakim poziomie sytuuje się jedność
i różnorodność form żywych. Nie ma prawdopodobnie języka na świecie, w którym nie istniało słowo „życie”. Pojęcie „życie” jest elementarne, dane w bezpośrednim doświadczeniu. Bez większych trudności możemy odróżnić to, co jest życiem, od tego, co nim nie jest. Jednak dyskusja nad jego treścią i zakresem trwa od starożytności. Obejmuje ona kilka aspektów, w tym semantyczny i pragmatyczny, o czym traktuje rozdział trzeci. Od początku procesu poznawania świata życia człowiek stawiał pytanie: „Co to jest życie?” Różnie próbował je zdefiniować. Definicja życia ma wiele zadań, nie tylko jest zabiegiem metodologicznym, jest też użyteczna w sensie praktycznym, w komunikacji międzyosobowej – rozdział czwarty w tej pracy. Dyskusja nad przejawami życia często koncentruje się na jego zaistnieniu (rozdział piąty). Dla wielu badaczy nie wystarcza poszukiwanie zaistnienia życia w specjalnej postaci materii, w związkach chemicznych o określonych właściwościach,
w strukturach morfologicznych. Uważają, że należy ukazać zaistnienie wyższego od chemii poziomu organizacji. Szósty rozdział pracy ukazuje aktualny stan badań nad poznaniem życia. Nurtuje nas pytanie : „Na jakim poziomie(mikro czy makro) należy poszukiwać podstaw życia?” Poszukuje się na poziomie makromolekularnym, a nawet atomowym, liczne argumenty nakazuję nam jednak poszukiwać podstaw życia na poziomie makroskopowym. (…)

PFRON

 pfron

Treść pisma

Powołanie naszego Profesora...

fb jm

Zaproszenie na konferencję naukową z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

kn 26 03

Porozumienie o współpracy z NSZZ Policjantów

W dniu  4 marca 2016 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Gdańsku, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Społeczno- Ekonomiczną , a NSZZ Policjantów          woj. pomorskiego.  Z jego treści wynika m.in. że Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Gdańsku zobowiązała się do udzielania preferencyjnych warunków udziału członków  ZW NSZZ Policjantów oraz osób wskazanych i skierowanych przez Zarząd Wojewódzki w różnych formach kształcenia (a w tym w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych)  proponowanych przez Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną, a  NSZZ Policjantów woj. pomorskiego zadeklarowało różne przedsięwzięcia promujące działalność Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej w Gdańsku.