Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


…ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI

(…) Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie cenionych absolwentów, wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i włączanie się w rozwiązywanie jego współczesnych problemów. (…)

(…) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia, bowiem jakość i efektywność kształcenia  w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego  kapitału ludzkiego, w tym intelektualnego, i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe. Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. (…)


 

WŁADZE UCZELNI


Organy kolegialne
Senat Uczelni
dr Roman Gawrych – Przewodniczący
prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler
dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE                       
dr Ryszard Makarowski
dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
mgr Justyna Baczewska
mgr Magdalena Krajewska
Tomasz Chmura
Katarzyna Gólska
Maciej Piktel
Urszula Gadziejewska
Beata Rus


Rada Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
dr Ryszard Makarowski
dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
dr Aleksandra Chmielewska
mgr Justyna Baczewska
mgr Magdalena Krajewska
Ewa Papciak
Beata Rus
Karolina SobólaOrgany jednoosobowe
Rektor: dr Roman Gawrych
Prorektor ds. Strategii i rozwoju: prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania: dr Ryszard Makarowski
Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania: dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
                                                                                      mgr Justyna R. BaczewskaSAMORZĄD STUDENCKI
Przewodnicząca: Beata Rus
Zastępca Przewodniczącej: Tomasz Chmura
Skarbnik: Zbigniew Bastek
Sekretarz: Marzena Korycińska


ORGANIZACJA UCZELNI

Podstawową jednostką organizacyjną w Uczelni jest Wydział Pedagogiki i Zarządzania.

BIBLIOTEKA

Dyrektor: mgr Agnieszka Józwowska

Biuro Karier i Promocji Uczelni


Dziekanat
Kierownik: Katarzyna Gólska
Zastępca kierownika: Magdalena Krajewska

Kwestura
Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska

Akademickie Biuro Karier
Kierownik: mgr Agnieszka Józwowska


Archiwum (zadania przewidziane dla archiwum realizuje dziekanat)

INSTYTUTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GDAŃSKU I W OSTROŁĘCE
Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192. 


Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.