Na podstawie podpisanego w sierpniu 2019 r. z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu porozumienia o współpracy, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku od roku akademickiego 2019/2020 prowadzić będzie również studia podyplomowe z psychologii w zakresie różnych specjalności. Dzięki temu, że ich program odpowiadać będzie w znacznym stopniu uzupełniającym studiom drugiego stopnia na kierunku psychologia, osoby które je ukończą będą mogły na preferencyjnych warunkach organizacyjnych i finansowych zdobyć tytuł zawodowy magistra psychologii.

 

Bardziej szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w: siedzibie WSSE w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, tel. (58) 500 52 22 i 881 777 974 oraz w siedzibie Instytutu Kształcenia Zawodowego WSSE w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 44, tel. (29) 769 15 26, 881 777 258.

  

By uzyskać tytuł magistra nadany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu na preferencyjnych warunkach, wcześniej trzeba ukończyć dwa studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Pierwsze w zakresie psychologia przywództwa w praktyce, a drugie w jednej spośród następujących specjalności:
- komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego,
- neuropsychologia,
- psychologia edukacji pozytywnej,
- psychologia konfliktu i przemocy,
- psychologia kultury bezpieczeństwa, 
- psychologia reklamy,
- psychologia sądowa i penitencjarna,
- psychologia zagrożeń społecznych,
- psychoonkologia,
- seksuologia społeczna. 

Wybrana na drugich studiach specjalność będzie mogła być jednocześnie specjalnością, której absolwent po napisaniu pracy magisterskiej i pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym uzyska tytuł magistra psychologii.  

 

 

mopshel 3

 

Projekt