Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych zatwierdzająca wniosek o przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. 

-> Decyzja

 

mopshel 3

 

Projekt