Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

kwiecien2021okladka


Zapraszamy do lektury - kwietniowe wydanie "Przeglądu Samorządowego Pomorze"

Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania "Przeglądu Samorządowego Pomorze", regionalnego miesięcznika województwa pomorskiego, prezentującego wydarzenia, inicjatywy i projekty na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. 

Numer do pobrania: Przegląd Samorządowy Pomorze.

PUBLIKACJE WSSE W SPRZEDAŻY

tekst alternatywny

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

 

Cieszymy się, że w inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, oprócz studentów i kadry uczelni, wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: Janusz Śniadek – poseł na Sejm RP, Tomasz Gieszcz – Dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Pomorskiego, Przedstawiciele Zarządu FSNT NOT w Gdańsku z profesor dr hab. inż. Bożenną Kawalec-Pietrenko na czele, mecenas Kacper Płażyński, dr inż. Władysław Ambroziak, Jan Zacharewicz – Założyciel WSTiH w Gdańsku, dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Danuta Makowska zatrudniana w gdańskich urzędach związanych z ochroną środowiska oraz Barbara Rewienska, znana i ceniona za działalność patriotyczną.
W programie uroczystości, oprócz okolicznościowego wystąpienia Rektora Uczelni, immatrykulacji, wręczenia dyplomów i nagród najlepszym studentom, wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez profesora zw. dra hab. Zbigniewa Endlera na temat: Pedagogika i zarządzanie a problem tolerancji w XXI wieku, miało miejsce odczytanie listów nadesłanych przez Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP, wystąpienie Dziekana Uczelni dra Ryszarda Makarowskiego oraz wysłuchanie utworów muzycznych Anny German i Anny Jantar w wykonaniu studentek Uczelni: Katarzyny Kobiela i Agnieszki Liachowicz. Głos zabrali też zaproszeni Goście, życząc Uczelni sukcesów w nowym roku akademickim. 

Polska Nagroda Innowacyjności 2018

 

Polska Nagroda Innowacyjności 2018 dla WSSE odebrana.
Nagrodę w dniu 24 września 2018 roku odebrał prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni, podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Poznaniu.  

Nagroda dla WSSE w Gdańsku 

Pismo przewodnie Przeglądu Samorządowego Pomorze

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od marca 2018 roku Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, kształcąca na kierunkach: pedagogika i zarządzanie, została Wydawcą Przeglądu Samorządowego Pomorze. Wydaniem czerwcowym wznawiamy jego publikację.

Redaktorem naczelnym pisma została Agnieszka Józwowska, prawnik, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, a redaktorem prowadzącym bardzo dobrze znana wielu z Państwa dziennikarka – Anna Kłos.

Nie zmienią się natomiast priorytety czasopisma, które nadal wspierać będzie samorządy w ich dążeniach podejmowanych dla dobra lokalnych społeczności i mieszkańców województwa. Mamy też zamiar poszerzyć formułę wydawnictwa o dział: nauka, edukacja, biznes, ponieważ są to dziedziny wywierające bardzo duży wpływ na samorządową rzeczywistość. Będziemy starali się również przekazywać ważne, bieżące informacje o działaniach Wojewody Pomorskiego jako przekaźnika istotnych spraw spośród działań rządu i parlamentu, aczkolwiek z wykluczeniem różnego typu kwestii partyjnych, czy osobistych sporów.

Głównym celem czasopisma będzie ukazywanie i promocja bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. W formie wywiadów, reportaży i sprawozdań oraz rozmaitych relacji będziemy przekazywać informacje z przebiegu imprez i przedsięwzięć związanych z kulturą, turystyką, gospodarką czy sportem, a poprzez artykuły przygotowywane przez różnych specjalistów będziemy ukazywali najnowsze osiągnięcia i rozwiązania związane z nauką, edukacją, biznesem i nowymi, interesującymi projektami.  

Przegląd Samorządowy Pomorze w wersji papierowej dostarczany będzie do jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak też do instytucji naukowych z terenu województwa pomorskiego, dzięki czemu trafiać będzie nie tylko do władz i urzędników, ale również mieszkańców województwa pomorskiego. Z racji tego, że nasze pismo posiadać będzie również wersję internetową (strona internetowa, facebook, instagram) oraz współpracuje z biurami poselskimi docierać będziemy do pomorskich europosłów, więc treści w nim zawarte trafiać będą do parlamentarzystów europejskich i władz Unii Europejskiej oraz zainteresowanych osób i instytucji z terenu całego kraju i zagranicy.

Liczymy na współpracę Państwa, zarówno w zakresie przekazywania nam przez Państwa informacji o ważnych dla Was sprawach i wydarzeniach, jak i w sferze reklamowo-sponsorskiej, do czego serdecznie zapraszamy.


W imieniu Wydawcy

 prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni
dr Roman Gawrych
Rektor
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku


Projekt

RODO

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, zgodnie z art. 15 RODO informuje:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk (zwana dalej WSSE).
  • Przetwarzamy pozyskane od Ciebie dane osobowe na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji oraz świadczenia usług oświatowych.
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte z złożonej przez Ciebie w toku procesu rekrutacyjnego dokumentacji. W szczególności przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne: PESEL (a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL- serię i nr dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
- dane kontaktowe: adresowe w tym do korespondencji drogą elektroniczną oraz nr telefonu.

  • Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom w rozumieniu RODO:

- podmiotom świadczącym usługę hostingową strony internetowej WSSE;
- podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez WSSE w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych;
- podmiotom, którym WSSE udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz WSSE na podstawie zawieranych umów.

  • Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  • Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację- w przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję, a także (w przypadku zgody na marketing) w celu promocji i reklamy produktów i usług WSSE.
  • Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu mailowego: dziekanat@wsse.edu.pl
  • W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z WSSE, pod nr: 585005206 lub mailowo:dziekanat@wsse.edu.pl.