Instrukcja dla studentów

   1. Dostęp do platformy jest możliwy po uzyskaniu od administratora platformy indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, poprzez wysyłanie maila z podaniem imienia i nazwiska, nazwy wydziału i kierunku studiów na adres moodle@wsse.edu.pl.
   2. Po otrzymaniu loginu i hasła należy zalogować się do platformy i wybrać: rodzaj studiów, semestr,  kierunek, rok i nazwę przedmiotu. Aby zapisać się na przedmiot prowadzony w ramach danej specjalności w semestrze należy podać hasło dostępowe. Jest to pierwszy człon nazwy przedmiotu (małe litery)!

    Przykłady
    Socjologia - hasło dostępowe aby wejść do kursu - socjologia
    Adaptacja dziecka w grupie - adaptacja
    Współczesne problemy - współczesne

 

W przypadku wystąpienia problemów proszę pisać na adres moodle@wsse.edu.pl

 

Przejdź do platformy Moodle

 

 

mopshel 3

 

Projekt