flagi

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Uczelnią Przyjazną

Celem głównym niniejszego projektu jest wzrost dostępności Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku (wraz z oddziałem w Ostrołęce) poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji jej kadry dydaktycznej i administracyjnej poprzez zaplanowanie i realizację we współpracy z Partnerem działań, które mają na celu zapewnienie przez WSSE:

  • dostępności architektonicznej opracowanie i wdrożenie szeregu niezbędnych rozwiązań architektonicznych i doposażenia pomieszczeń tak, by umożliwić osobom z niepełnosprawnościami studiowanie na równych prawach z osobami zdrowymi;
  • dostępności cyfrowej elektronizacja usług i procesów na uczelni na linii student-uczelnia oraz uczelnia-otoczenie zewnętrzne; zastosowanie narzędzi informatycznych wspomagających korzystanie z zasobów uczelni;
  • dostępności edukacji na poziomie wyższym poprzez opracowanie i wdrożenie do stosowania alternatywnych procedur kształcenia na poziomie wyższym, zapewniających osobom z niepełnosprawnościami pełen udział w procesie studiowania, ale jednocześnie z adaptacjami umożliwiającymi jemu/jej dopasowanie do potrzeb i ograniczeń zdrowotnych;
  • szeregu usług wspomagających w nowo utworzonej jednostce ds. dostępności;
  • wzrost zaangażowania pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i uruchomienie jednostki ds. dostępności.

Partnerem w projekcie jest: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak, z siedzibą w Poznaniu,
ul. Św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań

Biuro Projektu w siedzibie WSSE w Gdańsku, ul. Rajska 6

 

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Uczelnią Przyjazną 

O projekcie:
Nr Projektu : POWR.03.05.00-00-A048/21
Okres realizacji: 01.10.2021 - 30.09.2023
Całkowita Wartości Projektu: 3 564 992,47 zł
Kwota Dofinansowania: 3 458 042,69 zł
Lider: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Parter: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak

 

Pliki do pobrania:
Plakat informacyjny
Regulamin uczestnictwa w projekcie WSSE_01.06.2022
Zał. 1 do Regulaminu - Deklaracja_01.06.2022
Zał. 2 do Regulaminu - Formularz_01.06.2022
Zał. 3 do Regulaminu - RODO_01.06.2022
Zał. 4 do Regulaminu - ŚCIEŻKA WSPARCIA_01.06.2022
Harmonogram szkoleń

 

Projekt