Przewodniczący: dr inż. Sławomir A. Niecko, prof. WSSE

dr Mariia Lutsyk

dr Aleksandra Chmielewska

dr inż. Jarosław Rudnicki

mgr Justyna R. Baczewska

 

mopshel 3

 

Projekt