ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I KULTUROWA
Listy o wychowaniu
Pedagogika rodziny. Wykłady,ćwiczenia

Pedagogika rodziny.Podejście systemowe.Tom 1 Familiologia.
Pedagogika rodziny.Podejście systemowe.Tom 2 Wychowanie rodzinne.
Pedagogika rodziny.Podejście systemowe.Tom 3 Wychowanie do rodziny.
Płciowość i wychowanie osoby

Teoretyczne podstawy wychowania. Przedłożenie zagadnień

 

15 zasad dobrego przywództwa według Papieża Franciszka

15 zasad dobrego przywództwa według Papieża Franciszka

 

***

 

 

 

Testy dla uczniów szkoły podstawowej

Konkurs Wiedzy z Języka Polskiego. Zestaw zadań dla klas I – III (przykładowe zadania)

Konkurs Wiedzy z Języka Polskiego. Zestaw zadań dla klas I – III (przykładowe zadania)

Mała Olimpiada Matematyczna. Zestaw zadań dla klas IV – VI (przykładowe zadania)

Mała Olimpiada Matematyczna. Zestaw zadań dla klas IV – VI (przykładowe zadania)

 

***

Materiały z konferencji zorganizowanej w Ostrołęce w dniu 25 września 2019 r.: 

Referat konferencyjny: Rozwój inteligencjii jako warunek osiągania sukcesów

 

***

Materiały z konferencji zorganizowanej w Ostrołęce w dniu 16 października 2018 r.: 

Referat konferencyjny: Empatia w procesie wychowania i zarządzania

 

***

Materiały z konferencji zorganizowanej w Ostrołęce w dniu 22 maja 2018 r.: 

Referat konferencyjny: Emocje i neuropedagogika we współczesnej edukacji

 

***

Materiały z konferencji zorganizowanej w Ostrołęce w dniu 9 stycznia 2018 r.: 

Referat konferencyjny: Edukacja ustawiczna drogą do nowoczesnego przywództwa

 

***

Niektóre treści prezentowane podczas konferencji zorganizowanej w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 23 października 2017 r.

Problematyka efektywnego kształcenia doradców zawodowych jako strategiczne wyzwanie dla szkolnictwa w Polsce

 

***

Określ swoje zainteresowania zawodowe, a pomoże Ci to w wyborze kierunku i specjalności studiów...

Przy podejmowaniu trafnej decyzji o wyborze studiów, oprócz takich czynników jak: zdolności, umiejętności, system wartości czy potrzeby rynku pracy, bardzo ważne jest poznanie własnych zainteresowań zawodowych. Niżej zamieszczamy kwestionariusz, który pomoże je właściwie określić. Jego wypełnienie oraz interpretację wyników proponujemy zwłaszcza osobom, które chcą rozpocząć, wznowić bądź kontynuować studia w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Plik do pobrania: Kwestionariusz służący określeniu zainteresowań zawodowych

 

***

Konferencja naukowa „Szanse i zagrożenia wynikające z transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce po 1989 roku” zorganizowana w Gdańsku w dniu 28 kwietnia 2017 r. 
W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja naukowa na temat „Szanse i zagrożenia wynikające z transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce po 1989 roku” zorganizowana wspólnie przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku oraz Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe. 
Głównym celem konferencji było ukazanie przemian w Polsce po roku 1989 i wynikających z nich szans i zagrożeń dla społeczeństwa w wybranych obszarach tematycznych, które pozwoliły ukazać przemiany z perspektywy czasu, zrozumieć i wyciągnąć wnioski oraz zastanowić się nad możliwością wykorzystania płynącej z tych przemian nauki do kreowania przyszłości. 
Konferencja spotkała się ze znacznym zainteresowaniem. Gościliśmy przedstawicieli wojewody pomorskiego oraz Rady Miasta Gdańska, przedstawicieli Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe, władze Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów trójmiejskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich i studentów uczelni wyższych, członków klubu seniora, dziennikarzy oraz wielu innych miłych uczestników.

Polecamy lekturę referatów konferencyjnych: 
Referat 3: U. Sierżant "Rozwój kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w XXI wieku"
Referat 4: S. Niecko "Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe jako pozytywny przykład transformacji w Polsce"

 

***

Materiały z konferencji zorganizowanej w Ostrołęce w dniu 18 maja 2016 r.:

Materiały do jednego z referatów na konferencji: Jak osiągnąć sukces w kreowaniu wizerunku, Ostrołęka 18 maja 2016 r.

Prezentacja druga związana z referatem wygłoszonym podczas konferencji o sukcesie w kreowaniu wizerunku, Ostrołęka, 18 maja 2016 r.

Prezentacja trzecia związana z referatemwygłoszonym podczas konferencji o sukcesie w kreowaniu wizerunku, Ostrołęka, 18 maja 2016 r.

Projekt