kolonaukowe logo

 

Jesteś zainteresowany swoim rozwojem naukowym,
dołącz do Koła Naukowego Nauczycieli Akademickich i Studentów
PERIANDER’S

Misją Koła Naukowego Nauczycieli Akademickich i Studentów PERIANDER’S jest rozwijanie zainteresowań i pasji związanych z pracą naukową, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską wśród nauczycieli akademickich i studentów. Członkostwo w Kole to doskonała inwestycja w własny rozwój naukowy i uczelni.
Głównymi celami Koła są:

  1. rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku nauczycieli akademickich, studentów i przedsiębiorców,
  2. organizowanie spotkań, seminariów i konferencji,
  3. rozwijanie współpracy naukowej między nauczycielami akademickimi, studentami, pracodawcami w kraju i zagranicą, w tym poprzez Program ERAZMUS+,
  4. upowszechnianie wyników pracy naukowej nauczycieli akademickich, studentów, przedsiębiorców,
  5. promowanie uczelni i oferowanych przez nie kierunków studiów i specjalności na wszystkich poziomach edukacji,
  6. uczestniczenie w festiwalach nauki,
  7. współpraca z szkołami średnimi.

Realizując cele korzystamy z pomysłów członków Koła, organizujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne z obszaru naszych zainteresowań. Swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne poszerzamy uczestnicząc w konferencjach, seminariach, eventach.
Można się do nas dołączyć w każdym momencie. Pobierz deklarację członkowską.
Kontakt: mail: beata.browarczyk@m.wsse.edu.pl

Informacje szczegółowe

mgr Beata Browarczyk
Przewodnicząca Koła Naukowego Nauczycieli Akademickich i Studentów
PERIANDER’S

 

mopshel 3

 

Projekt