Akademickie Biuro Karier działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni, przygotowuje ich do wejścia na coraz bardziej wymagający rynek pracy, a także pomaga im w poszukiwaniach ciekawych praktyk i staży. Biuro Karier przy WSSE w Gdańsku pomaga społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim.


ABK świadczy usługi w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego. Dzięki informacjom zawartym na stronie oraz spotkaniom z naszym doradcą zawodowym dowiesz się, jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny, jak ocenić ofertę pracy, poznasz zbiór ważnych zaleceń dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej.

Jedną z form doradztwa zawodowego udzielanego przez Biuro jest forma indywidualnych spotkań, podczas których diagnozowany jest poziom wykształcenia, umiejętności i predyspozycji do wykonywania zawodu oraz cechy osobowości. Ocena tych aspektów wspomagana jest przez testy psychometryczne i rozmowę.

Akademickie Biuro Karier ściśle współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku oraz z instytucjami, z którymi zawarł umowy.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Biura Karier na facebooku:
www.facebook.com/abkwsse/


 

Dalsza droga absolwentow WSSE w Gdańsku

Biuro Karier Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku prowadzi badania „Losy absolwentów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku”.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tych badaniach.
Celem tych badań jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów, co pozwoli Uczelni na bieżąco dostosowywać ofertę edukacyjną do zmieniającego się rynku pracy.

Ankieta ma charakter poufny.
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

mopshel 3

 

Projekt