SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 

 Studia licencjackie

 

kierunek pedagogika

sem. II

sem. IV

sem. VI

 

kierunek zarządzanie

sem. II

sem. IV

sem. VI

 

kierunek ratownictwo medyczne

sem. I

sem. III

 

kierunek administracja

sem. II

 

Studia magisterskie uzupełniające

 

kierunek pedagogika

sem. II

kierunek administracja

sem. II
sem. IV

 

kierunek praca socjalna

sem. II

Studia jednolite magisterskie

kierunek psychologia

sem. II
 

kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

sem. II

 

mopshel 3

 

Projekt