Główna nagroda – 500 zł

Serdecznie zapraszamy promotorów do zgłaszania prac dyplomowych do Uczelnianego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na WSSE w Gdańsku.

W Konkursie mogą brać udział licencjackie i magisterskie przygotowane przez studentów i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia obronione w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotorów i recenzentów ocenę bardzo dobrą oraz rekomendację jej zgłoszenia do Konkursu w recenzjach przygotowanych przed egzaminem dyplomowym. Praca może brać udział w Konkursie tylko raz.

Zgłoszenia można przesyłać do 5 września 2024 r. na adres: p.bykowski@wsse.edu.pl

Szczegóły oraz regulamin w Aktualnościach

Organizator konkursu: dr Paweł Bykowski; prorektor ds. organizacji i kształcenia WSSE w Gdańsku

Regulamin konkusu

 

mopshel 3

 

Projekt