bAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku to dynamiczna przestrzeń wspierająca rozwój innowacyjnych pomysłów i start-upów wśród studentów oraz absolwentów Uczelni.

Inkubator to także wsparcie dla tych, którzy pracują w różnych firmach muszą rozwiązywać problemy i potrzebują wsparcia i pomocy…

Jego głównym celem jest stworzenie inspirującego środowiska, które umożliwi kreatywną eksplorację pomysłów biznesowych oraz zapewni niezbędne narzędzia i wsparcie do skutecznego rozwoju przedsięwzięć biznesowych dla wszystkich pracujących.

Zachęcamy do skorzystania z różnych form wsparcia wszystkich którzy już prowadzą działalność, chcą założyć firmę, a także tych którzy pracują i chcą skorzystać z podpowiedzi jak rozwiązywać różne problemy w organizacji pracy. Główne obszary wsparcia to:

 • finansowanie
 • zarządzanie
 • formułowania przedsiębiorstwa
 • prawne aspekty działalności gospodarczej
 • marketing
 • HR
 • tworzenie modelu biznesowego/ biznes planu
 • problemy w zarządzaniu
 • problemy i ich rozwiązywania w organizacji pracy
 • Zapewniamy dostęp do doświadczonych mentorów i ekspertów, którzy służą pomocą i wskazówkami w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju biznesu i innowacji.
 • Szkolenia i warsztaty: Organizujemy różnorodne szkolenia, warsztaty oraz seminaria, dostarczając wiedzy z zakresu zarządzania projektem, marketingu, finansów i innych istotnych obszarów.
 • Sieć kontaktów: Tworzymy inspirujące środowisko do budowania relacji biznesowych i nawiązywania kontaktów z innymi przedsiębiorcami, inwestorami oraz przedstawicielami branży.
 • Wsparcie finansowe: Udostępniamy informacje o dostępnych źródłach finansowania, grantach, konkursach i programach wspierających rozwój start-upów.
 • Testowanie pomysłów: Zapewniamy możliwość testowania i weryfikowania pomysłów przedsiębiorczych w praktyce, umożliwiając efektywne dostosowanie strategii biznesowej.
 • Pomoc prawna i administracyjna: Udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z rejestracją firm, aspektami prawno-podatkowymi oraz innymi kwestiami administracyjnymi.
 • Innowacyjne podejście: Kładziemy nacisk na innowacyjność, wspierając przedsiębiorców w wdrażaniu nowatorskich rozwiązań i technologii.

 

Link do formularza
opiekun AIP   dr Paweł Bykowski
https://forms.office.com/e/qCKMupzN3P

 

mopshel 3

 

Projekt