Rektor

dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE,

Dyżury - w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 12.00 - 14.00, pokój 332

tel. (58) 500 52 06,  668 808 337

e-mail: rektor@wsse.edu.pl 

 

Prorektor ds. Organizacji i Kształcenia
dr Paweł Bykowski

Dyżury - w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 10.00 - 14.00, pokój 331

tel. 725 589 416

e-mail: p.bykowski@wsse.edu.pl

 

Dziekan Uczelni

ks., dr Grzegorz Świst, prof. WSSE,

Dyżury - pokój 330

tel. 573 989 845

e-mail: grzegorz.swist@wsse.edu.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia Praktycznego
dr inż. Jarosław Rudnicki,

Dyżury - piątek w godz. 12.00 - 14.00, pokój 332,

tel. 793 332 140

e-mail: jaroslaw.rudnicki@wsse.edu.pl

  

Prodziekan ds. Organizacji i Kadr/Kierownik Dziekanatu

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt,

Dyżury - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 08.00-14.00, sobota/niedziela podczas zjazdów na uczelni 7.30 - do zakończenia zajęć, pokój 302

tel. (58) 500 52 06, 881 777 146, (58) 500 52 22

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

mgr Emilia Mrozek,

tel. 881 777 816

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

 

Prodziekan ds. Administracji i Filii w Ostrołęce

mgr Justyna R. Baczewska,

tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

 

Biblioteka

III piętro, sala 312/313

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 10.00 – 15.00

wtorek: 11.00 – 17.00

środa – nieczynne

czwartek: 11.00 – 17.00

piątek: 10.00 – 15.00

sobota: 9.00 – 13.00 

 

Jednostki organizacyjne administracji

Dziekanat

III piętro, pok. 302, tel. (58) 500 52 06
Marzena Zienkiewicz, e-mail: dziekanat@wsse.edu.pl

Olha Kudinowa, e-mail: info@wsse.edu.pl

 

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 10.00 – 15.00 

Czwartek: 8.00 – 17.00   

Piątek: 8.00 – 15.00

Sobota: 9.00-13.00 (podczas zjazdów na uczelni 7.30 - do zakończenia zajęć)

Niedziela - podczas zjazdów na uczelni 7.30- do zakończenia zajęć


Kwestura

III piętro, pok. 307
Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz,
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska
tel. 881 777 835
e-mail: kwestura@wsse.edu.pl

Godziny pracy
Wtorek - Piątek: 8.00 - 14.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Archiwum (zadania przewidziane dla archiwum realizuje Dziekanat)

Konto bankowe

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
BOŚ S.A. 07 1540 1098 2001 5548 0424 0001

 

mopshel 3

 

Projekt