REKTOR – dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE

romangawrych

 

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ I BIZNESEM - dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE

PROREKTOR DS. PROMOCJI, WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM I ZAGRANICĄ mgr Krystian Tafliński, MBA

DZIEKAN WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I ZARZĄDZANIA dr Mariia Lutsyk 

PRODZIEKAN DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH I JAKOŚCI dr inż. Jarosław Rudnicki

PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I KADR mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH mgr Emilia Mrozek, MBA

PRODZIEKAN DS. ADMINISTRACJI mgr Justyna R. Baczewska, MBA

Projekt