REKTOR – dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE

romangawrych

 

PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU – dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE

DZIEKAN UCZELNI –  ks. dr Grzegorz Świst, prof. WSSE

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  –  dr inż. Jarosław Rudnicki

PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I KADR –  mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – mgr Emilia Mrozek, MBA

PRODZIEKAN DS. ADMINISTRACJI I FILII W OSTROŁĘCE – mgr Justyna R. Baczewska, MBA

Projekt