Przewodniczący: dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE – Rektor Uczelni
dr Paweł Bykowski
ks. dr. Grzegorz Świst, prof. WSSE
dr inż. Jarosław Rudnicki
mgr Justyna R. Baczewska, MBA
mgr Emilia Mrozek, MBA
mgr Katarzyna Frączewska-Wójt
dr Filip Borysewicz
dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE
mgr Marzena Rynkiewicz
Olha Kudinowa
Student - Katarzyna Kobiela
Student - Agata Mocny
Student - Karolina Wasiołka

 

mopshel 3

 

Projekt