Przewodniczący: dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE – Rektor Uczelni
dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE
dr Mariia Lutsyk
ks. dr. Grzegorz Świst, prof. WSSE
dr inż. Jarosław Rudnicki
mgr Justyna R. Baczewska, MBA
mgr Emilia Mrozek, MBA
mgr Katarzyna Frączewska-Wójt
dr Filip Borysewicz
dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE
mgr Marzena Rynkiewicz
Olha Kudinowa
Student - Katarzyna Kobiela
Student - Agata Mocny
Student - Karolina Wasiołka

Projekt