Przewodniczący: dr Roman Gawrych, MBA, prof. WSSE – Rektor Uczelni

dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE 

dr hab. Józef Kożuchowski, prof. WSSE

dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE

dr inż. Sławomir A. Niecko, prof. WSSE

dr Bogusław Gałka, prof. WSSE

dr Mariia Lutsyk       

dr inż. Jarosław Rudnicki

dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

mgr Justyna R. Baczewska, MBA

mgr Emilia Mrozek, MBA

mgr Krystian Tafliński, MBA

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt

Marzena Zienkiewicz

Projekt