Rektor
dr Roman Gawrych, prof. WSSE, MBA, pokój 332, tel. (58) 500 52 06,  668 808 337,
e-mail: rektor@wsse.edu.pl 

Prorektor ds. Organizacji i Kształcenia  
dr Paweł Bykowski
Prorektor ds. Organizacji i Kształcenia
tel. 725589416
e-mail:p.bykowski@wsse.edu.pl

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
dr inż. Zygmunt Mietlewski, prof. WSSE, pokój 331, tel. 782 580 416
e-mail: z.mietlewski@wsse.edu.pl

Dziekan
ks., dr Grzegorz Świst, pokój 330, tel. 573 989 845
e-mail: grzegorz.swist@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia Praktycznego
dr inż. Jarosław Rudnicki, pokój 303, tel. 793 332 140,
e-mail: jaroslaw.rudnicki@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Administracji i Filii w Ostrołęce
mgr Justyna R. Baczewska, MBA, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258
e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Organizacji i Kadr
mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel (58) 500 52 06, 881 777 146, (58) 500 52 22
e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
mgr Emilia Mrozek, MBA, tel. 881 777 816
e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

 

mopshel 3

 

Projekt