Rektor

dr Roman Gawrych, prof. WSSE, MBA, pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06,  668 808 337,

e-mail: rektor@wsse.edu.pl 

Prorektor ds. Współpracy z Administracją i Biznesem  

dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE, pokój 302-303, tel.  535 425 816

e-mail: slawomirniecko@wp.pl

Prorektor ds. Promocji, Współpracy z Otoczeniem i Zagranicą

mgr Krystian Tafliński, pokój 302-302, tel. 604 869 547,

e-mail: ktaflinski@wsse.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
dr Mariia Lutsyk, pokój 302-303, tel. 730 202 884

e-mail: mlustyk@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości
dr inż. Jarosław Rudnicki, pokój 302-303, tel. 793 332 140,

e-mail: jaroslaw.rudnicki@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Administracji

mgr Justyna R. Baczewska, MBA, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Organizacji i Kadr

mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel (58) 500 52 06, 881 777 146, (58) 500 52 22

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego i Studiów Podyplomowych

mgr Emilia Mrozek, MBA, tel. 881 777 816

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Projekt