Rektorat

pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06, e-mail: rektor@wsse.edu.pl

Dziekanat

Kierownik: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 06, 881 777 146, 585 005 222

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Zastępca kierownika: mgr Marzena Zienkiewicz, pokój 302, tel. 881 777 974

e-mail: dziekanat@wsse.edu.pl

Kwestura

Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz, pokój 307, tel. 881 777 835,

e-mail: kwestura@wsse.edu.pl 
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska, pokój 307, tel. 881 777 835,

e-mail: jolanta.sliwinska@wsse.edu.pl

Biblioteka

Dyrektor: dr Bogusław Gałka, prof. WSSE, pokój 312/313, tel. 505 604 083

e-mail: b.galka@wsse.edu.pl

Instytut Kształcenia Zawodowego w Gdańsku

Dyrektor: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 22,  881 777 146,

e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Instytut Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce

Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska, tel. (58) 500 52 06, (29) 769 15 26, 881 777 258, 

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Akademickie Biuro Karier i Promocji

dr Justyna Cherchowska, tel. 505 156 380

e-mail: justyna.cherchowska@m.wsse.edu.pl 

Archiwum

Zadania  realizuje Kwestura w porozumieniu z Dziekanatem

Projekt