Rektorat
pokój 331-332, tel. (58) 500 52 06, e-mail: rektor@wsse.edu.pl

Dziekanat
Kierownik: mgr Katarzyna Frączewska-Wójt, pokój 302, tel. (58) 500 52 06, 881 777 146, 585 005 222
e-mail: k.golska@wsse.edu.pl

Kwestura
Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz, pokój 307, tel. 881 777 835,
e-mail: kwestura@wsse.edu.pl 
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska, pokój 307, tel. 881 777 835,
e-mail: jolanta.sliwinska@wsse.edu.pl

Biblioteka
Dyrektor: mgr Emilia Mrozek, MBA, pokój 312/313, tel. 881 777 816
e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Archiwum
Zadania  realizuje Kwestura w porozumieniu z Dziekanatem

 

mopshel 3

 

Projekt