Komisja Rekrutacyjna

Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości

Komisja Stypendialna

Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan ds. Praktyk Zawodowych i Jakości

Komisja dyscyplinarna ds. studenckich

Przewodniczący: dr Bogusław Gałka, prof. WSSE

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz

Wydawnictwo Sofia            

Dyrektor: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Czasopismo Przegląd Samorządowy Pomorze

Redaktor Naczelny: mgr Krystian Tafliński

Projekt