Komisja Rekrutacyjna
Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan ds. Kształcenia Praktycznego

Komisja Stypendialna
Przewodniczący: dr inż. Jarosław Rudnicki – Prodziekan ds. Kształcenia Praktycznego

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
Przewodniczący: dr Bogusław Gałka, prof. WSSE

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Zespół ds. Jakości Kształcenia
Przewodniczący: dr Filip Borysewicz

Wydawnictwo Sofia
Dyrektor: prof. dr hab. Marek Marczewski, prof. WSSE

Projekt