Od listopada ubiegłego roku na różne sposoby w kraju i zagranicą obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Na zakończenie tych obchodów Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie historycznym „100 pytań na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Autorem wszystkich pytań jest dr hab. Wojciech Turek, prof. WSSE, historyk zatrudniony w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką niezależnie od wieku, miejsca nauki czy pracy.

Zadaniem każdego uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku i przekazanie ich do siedziby uczelni w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, nie później niż do 31 października 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas wybranej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która będzie miała miejsce w listopadzie br., o czym jego laureaci zostaną wcześniej poinformowani.

Pytania konkursowe: KLIKNIJ TUTAJ.  

 

 

Na podstawie podpisanego w sierpniu 2019 r. z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu porozumienia o współpracy, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku od roku akademickiego 2019/2020 prowadzić będzie również studia podyplomowe z psychologii w zakresie różnych specjalności. Dzięki temu, że ich program odpowiadać będzie w znacznym stopniu uzupełniającym studiom drugiego stopnia na kierunku psychologia, osoby które je ukończą będą mogły na preferencyjnych warunkach organizacyjnych i finansowych zdobyć tytuł zawodowy magistra psychologii.

 

Bardziej szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w: siedzibie WSSE w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, tel. (58) 500 52 22 i 881 777 974 oraz w siedzibie Instytutu Kształcenia Zawodowego WSSE w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 44, tel. (29) 769 15 26, 881 777 258.

  

By uzyskać tytuł magistra nadany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu na preferencyjnych warunkach, wcześniej trzeba ukończyć dwa studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Pierwsze w zakresie psychologia przywództwa w praktyce, a drugie w jednej spośród następujących specjalności:
- komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego,
- neuropsychologia,
- psychologia edukacji pozytywnej,
- psychologia konfliktu i przemocy,
- psychologia kultury bezpieczeństwa, 
- psychologia reklamy,
- psychologia sądowa i penitencjarna,
- psychologia zagrożeń społecznych,
- psychoonkologia,
- seksuologia społeczna. 

Wybrana na drugich studiach specjalność będzie mogła być jednocześnie specjalnością, której absolwent po napisaniu pracy magisterskiej i pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym uzyska tytuł magistra psychologii.  

 

 

Zapraszamy do lektury najnowszego (wrześniowego) numeru Przeglądu Samorządowego Pomorze, którego wydawcą od 2018 roku jest Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku – kliknij TUTAJ.
 

psychologia przywodztwa w praktyce

 

Projekt