Polska Nagroda Innowacyjności 2018 dla WSSE odebrana.
Nagrodę w dniu 24 września 2018 roku odebrał prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni, podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w Poznaniu.  

Nagroda dla WSSE w Gdańsku 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że od marca 2018 roku Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, kształcąca na kierunkach: pedagogika i zarządzanie, została Wydawcą Przeglądu Samorządowego Pomorze. Wydaniem czerwcowym wznawiamy jego publikację.

Redaktorem naczelnym pisma została Agnieszka Józwowska, prawnik, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, a redaktorem prowadzącym bardzo dobrze znana wielu z Państwa dziennikarka – Anna Kłos.

Nie zmienią się natomiast priorytety czasopisma, które nadal wspierać będzie samorządy w ich dążeniach podejmowanych dla dobra lokalnych społeczności i mieszkańców województwa. Mamy też zamiar poszerzyć formułę wydawnictwa o dział: nauka, edukacja, biznes, ponieważ są to dziedziny wywierające bardzo duży wpływ na samorządową rzeczywistość. Będziemy starali się również przekazywać ważne, bieżące informacje o działaniach Wojewody Pomorskiego jako przekaźnika istotnych spraw spośród działań rządu i parlamentu, aczkolwiek z wykluczeniem różnego typu kwestii partyjnych, czy osobistych sporów.

Głównym celem czasopisma będzie ukazywanie i promocja bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. W formie wywiadów, reportaży i sprawozdań oraz rozmaitych relacji będziemy przekazywać informacje z przebiegu imprez i przedsięwzięć związanych z kulturą, turystyką, gospodarką czy sportem, a poprzez artykuły przygotowywane przez różnych specjalistów będziemy ukazywali najnowsze osiągnięcia i rozwiązania związane z nauką, edukacją, biznesem i nowymi, interesującymi projektami.  

Przegląd Samorządowy Pomorze w wersji papierowej dostarczany będzie do jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak też do instytucji naukowych z terenu województwa pomorskiego, dzięki czemu trafiać będzie nie tylko do władz i urzędników, ale również mieszkańców województwa pomorskiego. Z racji tego, że nasze pismo posiadać będzie również wersję internetową (strona internetowa, facebook, instagram) oraz współpracuje z biurami poselskimi docierać będziemy do pomorskich europosłów, więc treści w nim zawarte trafiać będą do parlamentarzystów europejskich i władz Unii Europejskiej oraz zainteresowanych osób i instytucji z terenu całego kraju i zagranicy.

Liczymy na współpracę Państwa, zarówno w zakresie przekazywania nam przez Państwa informacji o ważnych dla Was sprawach i wydarzeniach, jak i w sferze reklamowo-sponsorskiej, do czego serdecznie zapraszamy.


W imieniu Wydawcy

 prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni
dr Roman Gawrych
Rektor
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Gdańsku


Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku uzyskała zaszczytny tytuł Siła Skutecznego Zarządzania 2017.

tytul Sila Skutecznego Zarzadzania 2017

 

mopshel 3

 

Projekt